Skånetoppar till Amerika

Nästa vecka reser de högsta politikerna och tjänstemännen i Region Skåne till gränstrakterna mellan Kanada och USA.
Utgångspunkten är att det finns stora likheter mellan Öresundsregionen och området mellan Vancouver i Kanada och Seattle i nordvästra USA. Sedan 1997 finns ett samarbetsavtal mellan de två regionerna och det besök som nu görs inriktas främst på samverkan mellan forskarsamhället, näringslivet och sjukvården. Deltagare i resan är regionråden Carl Sonesson (m) och Sven-Erik Bergkvist (s) samt regiondirektör Kenneth Holmstedt och forskningsdirektör Ingvar Wiberg.