Rolléns trafikutredning klar

Idag presenterade den statliga utredaren Berit Rollén sin rapport om gotlandstrafiken. Berit Rollén vill ha bort det så kallade gotlandstillägget. Men längdmetertaxan, allså priset för att frakta gods på färjorna, ska halveras från dagens 80 kronor till 40 kronor. En total sänkning med 29 miljoner kronor som Rollén vill att staten skjuter till.
Berit Rollén föreslår också fortsatt tvåhamnsalternativ med Oskarshamn och Nynäshamn som fastlandshamnarna. Möjligen kan man börja fundera på enhamnsalternativet om tio år igen, skriver Berit Rollén. Snabbfärjan ska gå till Nynäshamn året runt, skriver Rollén i utredningen. Allt ska börja gälla från första januari 2003.