Fler vårdalternativ i länet

Landstinget i Uppsala län har träffat en överenskommelse med det privata Elisabethsjukhuset i Uppsala. Patienter kan därmed söka vård där inom ramen för den utökade valfriheten, som infördes förra sommaren.
Den ökade valfriheten innebär att patienter har rätt att söka vård i intilliggande landsting. Och sjukvårdsdirektören Ingvar Sjögren hoppas att den nya uppgörelsen ska leda till att färre patienter från länet ska behöva söka vård i andra landsting. Elisabethsjukhuset är inriktat på ortopedi, kirurgi och öron, näsa och halssjukvård.