Valdebatt om ungdomsfrågor i Eskilstuna

På måndagen hölls den första valdebatten i Sveriges Radio Sörmland. Den handlade om ungdomar och de ökande sociala problemen bland ungdomar. Miljöpartiets Magnus Johansson riktade skarp kritik mot socialdemokraterna och de andra etablerade partierna.
- Ungdomar måste få mer makt. Dagens politiska etablissemang har inte tagit ungdomsfrågorna på allvar. Ungdomarna behövs i maktens församling, sa Magnus Johansson, som föreslagit sänkt rösträttsålder från 18 till 16 år. Det är också något som fullmäktige beslutat ska utredas. Men socialdemokraternas Jörgen Danielsson, vice ordförande i kommunsstyrelsen slog ifrån sig kritiken om att partiet satsar för lite på att få ungdomar delaktiga. Ungdomsrådet och det barn och ungdomspolitiska handlingsprogrammet med förslag om mer makt åt unga är exempel på partiets arbete för just det miljöpartiet efterlyser. Han svarade också på miljöpartietskritik om att socialdemokraterna för för lite satsningar på barnomsorgen och skolan. - Vi har ett gyllene tillfälle med den ekonomin som finns i nu att ytterligare förstärka de svagheter som finns inom barnomsorg och skola, som till exempel att försöka minska antalet barn i barngrupperna. Det arbetet pågår, sa Danielsson. Annars verkade de flesta partier överens om att det är viktigt att satsa på ett ungdomens hus i Eskilstuna och fler fritidsgårdar som ett sätt att minska risken att ungdomar hamnar snett. Moderaternas Iha Frykman föreslog fler poliser, folkpartiets Kerstin Lindros ville återinföra kvarterspoliserna. Centerns Håkan Ingårdas huvudargument var att satsningar i barnomsorg och är grunden till ett bra samhälle för att undvika att barn och ungdomar hamnar i händerna på socialtjänsten och polisen.