Stora order till Läckeby Water

Läckeby Water AB utanför Kalmar har fått in nya order på totalt 50 miljoner kronor. Företaget, som ligger långt fram när det gäller biogasteknik har nu fått beställningar på två nya anläggningar som ska producera energi ur sorterat hushållsavfall i Falköping och Älmhult kommuner.
Dessutom har Sydkraft östnät beställt en ombyggnad av Slottshagens reningsverk för att klara strängare utsläppskrav. Läckeby Water har ökat sin orderingång med 40 procent per år de senaste två åren.