Stressen efter jobbet ökar bland anställda i länet

Östgötarna är alltmer stressade och uttröttade efter arbetsveckans slut.
Enligt en rapport från TCO känner 43 procent av arbetstagarna inom länet att de är uttröttade i kroppen när de kommer hem från jobbet. För tio år sedan var motsvarande siffra drygt 37 procent. Enligt undersökningen är det också fler som idag upplever att de inte kan koppla av tankarna på arbetet när de är lediga, än vad det var för tio år sedan. Enligt forskningen tyder allt på att en stressig arbetsmiljö uppstår när anställda har mycket att göra, samtidigt som de har litet inflytande över sitt arbete.