Tveksamt om Gävle Energi uppnår sparmål

Det är tveksamt om Gävle Energi lyckas uppnå sitt kortsikta mål att sänka kostnaderna med nio miljoner kronor redan i år. Det säger företagets VD Magnus Lundberg till Radio Gävleborg idag.
Hittills har Gävle Energi bland annat sparat genom att tio tomma tjänster fått förbli obesatta och genom att avtalen med all inhyrd personal har sagts upp. Först nästa månad blir personalkonsekvenserna av företagets långsiktigt skärpta ekonomiska mål kända. Gävle Energi ska från och med 2004 förbättra resultatet från 50 till 80 miljoner kronor per år.