Bergrum blir äventyrsbana

Det gamla bergrummet i Åsberget i Örnsköldsvik kan komma att förvandlas till äventyrslokaler.
Det är Örjan Svensson och Patrik Johansson som idag driver ''Skandinaviska projekt och äventyr'' som vill bygga om bergrummet till en äventyrsbana. Örjan Svensson säger att det finns ett stort intresse för den här typen av aktiviteter. Förhandlingar har redan inletts med Örnsköldsviks kommun. Det gamla bergrummet byggdes på 60 talet och användes av civilförsvaret och räddningstjänsten.