S, m och kd presenterar program för vårdpolitiken

Socialdemokraterna och moderaterna tog på tisdagen strid om hur vården ska bli bättre. Socialdemokraterna lade fram ett program om vården, där partiet lovar mera pengar, kortare köer och mer personal.
– Svensk sjukvård har två sidor, sa socialminister Lars Engqvist när han presenterade det socialdemokratiska programmet. – Den ena sidan är att den är mycket framgångsrik, har hög kvalitet och nöjda patienter. Den andra sidan är att det är för långa väntetider, för långa körer. Ska vi utveckla en sjukvård, som ger en vård på lika villkor, måste vi helt enkelt se till så att människor får vård i tid, sa socialministern. S föreslår vårdgraranti Socialdemokraterna kräver ju numera en vårdgaranti, som ska införas redan från årsskiftet, om partiet sitter kvar vid makten. Det innebär bland annat att den som inte får behandling inom tre månader, ska kunna vända sig till ett annat landsting, och att landstinget därhemma får betala. Detta system var partiet för inte länge sedan emot. I valtider lämnar partierna inte motståndarnas förslag oemotsagda. Inte trovärdigt Moderaten Chris Heister svarade ett par timmar senare att socialdemokraternas nya krav på vårdgaranti inte är trovärdigt. – Jag tror att alla de som bor i de soacialdemokratiska landstingen, och som har mött den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken varje dag, vet att den inte klarar av att ge människor vård i tid, säger Chris Heister. – Då hjälper det inte att Lars Engqvist säger att han vill ha en vårdgaranti. Och är det inte så att man öppnar upp och tar till vara all den kraft, som också finns inom de fristående alternativen, då kommer han inte att lyckas med detta; då kommer människorna att få stå kvar i kön, säger Chris Heister. Kända löften I det socialdemokratiska programmet, som i huvudsak innehåller kända löften, upprepar partiet att det vill satsa 20 miljarder kronor extra på vården under den kommande valperioden, och att fem av dessa miljarder ska gå till att korta köer. Mer personal måste anställas i vården, och fler måste utbildas. Vården är en av de allra viktigaste valfrågorna, enligt både politiker och väljare, men hittills har inte särskilt mycket av valdebatten kretsat kring den här frågan. Bättre betalt för vårdpersonal Socialdemokrater och moderater är, förutom att det behövs en vårdgaranti, också överens om att vårdpersonalen behöver bättre betalt. Men medan socialdemokraterna vill åstadkomma det med mera skattepengar till vården, vill moderaterna framförallt öka konkurrensen mellan arbetsgivarna i branschen, genom att släppa fram fler privata vårdgivare. Moderaterna vill också betala vården med en obligatorisk sjukförsäkring i stället för med skattepengar. Kd kräver BB-garanti Även kristdemokraterna gav sig in i vårddebatten på tisdagen och krävde att gravida kvinnor ska garanteras plats på BB och själva få välja var de vill föda och få mödravård.
Fredrik Furtenbach