Fler människor kan ha mulsmitta

Ytterligare två människor misstänktes på tisdagen ha smittats av mul- och klövsjukan i England. På måndagen upptäcktes ett fall i norra England. Det gällde en slaktare som hade arbetat med att avliva djur som smittats av sjukdomen.
Slaktaren hade blåsor och andra symtom som liknar symptomen hos smittade djur. De två fall som upptäcktes på tisdagen kommer från andra delar av England. På onsdag offentliggörs de första analyser som gjorts efter måndagens upptäckt.