Personal anställs till projekt som inte finns

Trots att det ännu inte fattats något beslut om ett nytt kraftvärmeverk och sopförbränningsanläggning i Jönköping, och trots att ett sådant bygge tidigast kan vara klart år 2005, så börjar Jönköping Energi redan nu att anställa personal till driften.
Håkan Stigmarker, som är vd för Jönköpings Energi, förklarar, att det hur somhelst kommer att behövas ny personal eftersom personalen på Jönköpings Energi idag står inför ett generationsskifte. Det är totalt 18 personer som ska anställas.