Kritiskt för flyktingfamilj

Situationen är alltmer kritisk för trebarns-flyktingfamiljen Kraya från Kosovo, som håller sig gömd i Sörmland sen ett år tillbaka.
För ett par veckor sen fick familjen ytterligare ett avvisningsbeslut och tidigare överdirektör på invandrarverket, Per-Erik Nilsson, anser att läget nu är så akut att det är en uppenbar risk för barnens hälsa - samtidigt som det i sig skulle kunna leda till att barnen skulle kunna få stanna: - Det kan ju hända att någon i familjen kanske försöker ta livet av sig. De måste åtminstånde in på en psykiatrisk klinik, tycker Per-Erik Nilsson. Per-Erik Nilsson har en mångårig bana bakom sig som jurist. Han var chefs-JO i tio år, han arbetade under sex år som överdirektör på invandrarverket och han har varit rättschef på statsrådberedningen för att nämna några av hans uppdrag. Det var i juni som Per Erik Nilsson fick upp ögonen för dom gömda flyktingbarnen Kraya - detta i samband med flensbon Lisa Krusbergs demonstration för familjen utanför utlänningsnämnden. Per-Erik Nilsson anser att familjen bör få stanna av humanitära skäl dels för att barnen varit i Sverige så länge och har svenska som modersmål, dels för att framför allt 12-åriga Kaltrinas psykiska hälsa är så bräcklig. Och för att deras sak ska kunna prövas på nytt så måste något dramatiskt inträffa - vilket han ser som ett cyniskt spel från utlänningsnämndens sida: - Man ska inte spela med barns liv på det här sättet. Det är nästan omänskligt att göra så, avslutar Per-Erik Nilsson.