Oxelösund ökar mest

En medveten satsning från kommunen att till exempel erbjuda attraktiva bostäder, det är en anledning till att befolkningen i Oxelösund ökar. Det säger Benita Wikström kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund
Dessutom har flera nya företag etablerats och hon har också märkt en större stolthet hos Oxelösundsborna över hemorten. Hittills i år har befolkningen i kommunen ökat med 52 personer, från att tidigare år ha tappat i befolkning.