Turismsamarbete kring Hjälmaren

För att stärka företag runt Hjälmaren som sysslar med besöksnäring ska Vingåker, Arboga och Örebro kommuner genomföra projektet ''Hjälmaren Runt''.
Sonja Torstensson är projektansvarig i Vingåker och hon menar att det är viktigt med ett samarbete över läns- och kommungränser, eftersom små företagare inte har samma resurser som de större. Projektet har fått en miljon kronor från kommuner, länsstyrelser, landsting arbetsförmedlingar å Nutek - närings- å tekninkutvecklingsverket.