Hårda motsättningar om världens matproduktion

Jordbruk och matproduktion är ett av ämnena i fokus på FN:s världskonferens om hållbar utveckling i Johannesburg. Det är också en av de mest svårlösta frågorna där motsättningarna mellan rika och fattiga länder är som kärvast.
Den enskilda åtgärd som i-länderna, världens rika länder skulle kunna vidta och som skulle ha allra störst betydelse för utvecklingsländerna, det är att slopa subventionerna till jordbruket. Det säger Världsbanken i sitt budskap till Johannesburg-konferensen. ”Förstör världsmarknaden” – En miljard dollar om dagen spenderar den rika världen på att understödja sitt jordbruk, säger Ian Goldin är direktör på Världsbanken och ansvarig för utvecklingsfrågor. Det är sex gånger så mycket som den rika världens samlade biståndet. Det är också mer än hela Afrikas inkomst. USA:s och EU:s jordbrukare hör till de mest subventionerade i världen. – De här subventionerna förstör fullkomligt världsmarknaden, säger Ian Goldin. De är dåliga för européers, och amerikaners hälsa, de sliter på miljön på grund av fört hårt utnyttjande av jorden, för mycket kemikalier, men framförallt slår subventionerna hårt mot fattiga i utvecklingsländerna. Infekterad fråga Ian Goldin tror att om människor i Europa och USA till exempel insåg hur dyr deras mat är, hur mycket de betalar till jordbruket över skattesedeln, så skulle opinionen kräva att stödet till jordbruket slopades, och just jordbrukssubventionerna är en mycket infekterad fråga här på konferensen, en av frågorna där nord och syd, rika och fattiga står längst ifrån varandra. – Vi väntar oss inte att detta ska lösas här i Johannesburg, säger Ian Goldin. Men vi hoppas få se en vilja, ett uttryck för en hängiven strävan att förändra dagens situation. Det är nödvändigt om vi ska kunna bekämpa fattigdomen. Just det att bekämpa fattigdomen, att reducera antalet människor som lever i yttersta armod, det är konferensens mål.
Marianne Kihlberg, Johannesburg