Jan Stenbeck hade okänd son

Den bortgångne finansmannen Jan Stenbeck hade ytterligare ett barn, förutom de fyra kända i äktenskapet med hustrun Merril. Den hittills okände sonen som nu är fem år har genom sitt ombud vänt sig till Stockholms tingsrätt för att få del av miljardarvet
Vilka krav som pojken och hans mor har på dödsboet är för tidigt att säga. Han är bröstarvinge och har därmed rätt att få del av arvet, säger ombudet, advokat Per Gratte till TT. Inom Stenbeckssfären är det bara ett fåtal personer som känt till sonen och ingen från dess innersta krets ville på tisdagen kommentera nyheten.