Polishjälp mot uppehållstillstånd

Människor som smugglats in i Sverige ska kunna få tillfälligt uppehållstillstånd om de hjälper polisen att få fast människosmugglarna, till exempel gäller det utländska kvinnor som tvingas prostituera sig här. Det föreslår anhörigkommittén, som utreder anhöriginvandring och människosmuggling åt regeringen.
Dessutom bör straffen för människosmuggling höjas så att människosmugglare kan dömas till som lägst två år och som mest sex års fängelse.