Dyrt bakslag för sameby

Samerna har lidit ännu ett nederlag i striden om rätten till vinterbete.
Nu tvingas Idre sameby i Dalarna låna närmare en halv miljon kronor för att betala rättegångskostnader, om samebyn inte lyckas förmå tingsrätten att skriva ner beloppet. Samebyn anser att en stor del av materialet som markägarna lämnat in till tingsrätten redan tagits fram i det stora renbetesmålet vid Svegs tingsrätt, och vill att tingsrätten sänker kostnaden till 90 000 kronor.