Försäkringskostnader ökar

Försäkringskostnaderna i Jönköpings län fortsätter att öka.Under första halvåret uppgick försäkringskostnaderna till 4,6 miljarder kronor och det är en ökning med 6 procent. Mest ökar kostnaderna för aktivitetsstöd och sjukpenning.