Torsås får unik kustvårdsplan

Framsynta kustbor i Torsås kommun har gjort så att vattnen i Torsås är på väg att bli bland de mest undersökta i landet. Efter bland annat påtryckningar från flera miljöföreningar är kommunen på väg att ta fram en kustvårdsplan.
Man undersöker alla vattendrag som rinner ut i Kalmarsund i kommunen och tar reda på vad som kan göras för att rädda havet och komma tillrätta med övergödning, igenväxande kust och försvunnen fisk. Kustvårdsplanen har väckt intresse på andra håll och bland annat är Torsås kommun med i ett EU-projekt om kustplanering runt Östersjön. Dessutom pågår flera andra projekt som en direkt följd av det arbete som bedrivs runt Torsås.