Okänd effekt av projekt

4.2 miljoner kronor har satsas för att få fler företag att flytta till Östersundsregionen. Men nu när projektet slutredovisats konstaterar dom ansvariga att det är svårt att bedöma hur stor effekt arbetet haft på dom investeringar som gjorts i området.
Magnus Lindgren, näringslivschef i Östersunds kommun säger till radio jämtland att han tror att projektet Investering Östersund åtminstone kan ta åt sig en del av äran för att Svenska Dagbladet etablerat sig i Östersund och för att Föreningssparbanken expanderat. Det har tillsammans gett 200 arbetstillfällen.