Låga lärarlöner i Östersund

Lönerna för en gymnasielärare I Östersund är näst lägst I hela Sverige och I snitt så har Östersund sämst lärarlöner i alla kategorier i hela Jämtland.
Trots att det råder stor lärarbrist i årskurserna 1-9 där antalet obehöriga lärare är stort så är ingångslönerna väldigt låga, vilket bland annat beror på att Östersunds komun över lag har låga kommunala löner.