Unikt samarbete om bostäder

I snart ett år har Västerås stad och Bostad Västerås haft ett samarbete tillsammans med privata fastighetsvärdar.
Samarbetet är det enda av sitt slag i Sverige, och syftet är att kunna ge de flyktingar som kommer till Västerås en bra bostad. Sedan årsskiftet har 46 flyktingfamiljer fått en bostad i hus ägda av privatvärdar. Barbro Svensson, enhetschef på flyktingenheten i Västerås stad, tycker att samarbetet är lyckat, eftersom man delvis motverkar segregering och kan lotsa flyktingarna till det nya boendet.