M-real bantar strykorna

Hundratals jobb kan försvinna i M-reals, före detta Modos, fabriker i Sverige, till följd av minskad efterfrågan på papper och pappersmassa.
De aktuella fabrikerna finns i Husum, Wifsta och Silverdalen. Det är Finska M-real som förbereder radikala sparåtgärder för att möta efterfrågeminskningen, skriver Örnsköldsviks Allehanda. Det framgick i samband med att finansanalytiker frågade ut koncernledningen när delårsrapporten för koncernen presenterades. Bedömningen är att personalminskningarna i första hand kan ske på den administrativa sidan. På produktionssidan är personalstyrkan redan hårt bantad.