Plus för högskolan

Mitthögskolans besparingsprogram har gett effekt, resultatet för det första halvåret i år är närmare 11 miljoner - förra året konstaterades ett underskott på 5,7 miljoner för samma period.
Men trots att det hittills i år ser ljust ut räknar Mitthögskolan med en förlust vid årets slut - enligt prognosen blir det totala underskottet 10 miljoner.