Arla uppvaktas om ny fabrik

Kalmar län kan bli aktuellt för en ny mjölkpulverfabrik som Arla planerar. Satsningen är värd runt 600 miljoner kronor o kan ge 80 nya arbetstillfällen. I dag träffar företrädare från Regionförbundet i Kalmar län Arlas vice VD Åke Modig för att marknadsföra länet.
Och enligt Lennart Werner, en av regionförbundets representanter, är ett bra argumnt att allt större del av landets mjökproduktion sker i länet. Regionförbundets representanter ska också diskutera planerna på ett gemensamt utvecklingsprojekt i dag. Där är tanken att man förutsättningslöst ska ta fram nya produkter som kan tillverkas i till exempel de nedlagda mejerierna i Borgholm och Västervik.