Dieselutsläpp vid Södra berget

Dieselolja upptäcktes i en mindre bäck i Sundsvall igår eftermiddag. Oljan tros komma från ett industriområde vid gamla Lv5-området, och ha läckt ut i bäcken efter ett kraftigt regn.
Enligt Räddningstjänsten omfattar utsläppet troligen några hundra liter diesel. Reningsverket har vidtagit åtgärder för att olja från utsläppet inte ska ställa till problem i reningsprocesserna. Diesel kan skada bakteriekulturer som används vid vattenrening.