''Vägar bättre än sitt rykte''

Bilden av att det svenska vägnätet förfallit så att både framkomlighet och säkerhet hotas ifrågasätts av Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI.
VTI:s studier av Vägverkets mätningar av vägbanornas skick visar enligt forskningschefen Leif Sjögren att vägarna inte blivit sämre på senare år. Men Vägverkets ansvarige för väghållning, Rolf Johansson, vidhåller att nätet har försämrats. Detta syns dock främst under vägytan samt på brister i underhållet av vägkanter, diken och räcken.