Lånehysteri bland svenska hushåll

Hushållen lånar som aldrig förr, det visar Finansinspektionens sparbarometer för andra kvartalet i år. Börsfall och lågkonjunktur har alltså inte hindrat svenskarna att öka sina
De svenska hushållens totala skulder ökade med 22 miljarder under det andra kvartalet. Totalt har hushållen nu skulder på 1 263 miljarder. Samtidigt har värdet på hushållens finansiella tillgångar rasat i värde, och är nu nere på samma nivå som 1998, alltså innan börsuppgången i slutet av 90-talet. Skulderna har ökat gradvis de senaste åren, mycket beroende på att huspriserna har stigit och att det därmed har krävts större lån för att köpa ett hus. Men så länge lånen går till investeringar anser Finansinspektionen inte att det finns någon anledning att gå ut med en uppmaning till hushållen och bankerna att hålla igen.