Katastrofhjälp till renägare

Två tredjedelar av renarnas vinterbetesland i Norrbotten går inte att använda just nu. Det konstaterar Länsstyrelsen efter en inventering. Betet ligger låst under lager av is och hård snö. Läget uppges bland de som varit med längst vara det värsta sedan 1966 och 1939. Nu ansöker samebyar om katastrofbistånd.

Bland de 15 samebyar i landet som har ansökt hos Jordbruksverket om katastrofbistånd för utfodring är nio samebyar från Norrbotten.

– Betet är låst eller riskerar att bli låst i stora delar av länet. Det ser väldigt allvarligt ut, men det återstår att se hur vintern utvecklar sig, säger Erik Gustavsson, chef vid Länsstyrelsens rennäringsenhet.

Länsstyrelsen som varit ute och inventerat renbetet i förra veckan befarar att betet kommer att vara inlåst under hård skare ända fram tills snön smälter i vår. Det är bara på en smal remsa vid kusten, i de allra västligaste fjällen och norr om Torneträsk, som vinterbetet är normalt.

Jordbruksverket räknar med att det behövs mellan 10-30 miljoner kronor i katastrofhjälp till renägare i hela landet.

Det blir dyrt även för renskötarföretagen. De kan få ersättning för halva foderkostnaden i efterskott, men de två första månaderna får de stå för själva.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@.sr.se

Läs tidigare nyheter i ämnet: