USÖ får kritik av socialstyrelsen

Socialstyrelsen har kritiserat Universitetssjukhuset i Örebro för bristande rutiner. Det efter att en 3-årig flicka blev nersövd och magnetröntgad i stället för en 14-årig pojke. Pojkes namn hade hamnat fel i systemet och de två förväxlades.

I sjukhusets datoriserade remissystem måste läkaren avsluta remissen åt en patient, innan man kan börja med nästa. Annars går uppgifterna in i fel rutao det är vad som hänt, skriver Nerikes Allehanda.
Särskilt allvarligt är det, enligt socialstyrelsen, att inget har gjorts för att undvika felet, trots att detta hänt tidigare i den svenska vården.
Inte heller gjorde de ansvariga någonting när förväxlingen upptäcktes.
Den treåriga flickans anhöriga har anmält misstaget till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.