Dålig hygien stängde visbyrestaurang

Miljö- och hälsoskyddskontoret har beslutat att stänga restaurang Brinken på Södertorg i Visby.

Anledningen är att restaurangen haft allvarliga brister i hygienen vid hanteringen av livsmedel.

Restaurangen stängdes omedelbart efter miljö- och hälsoskyddskontorets besök.

Restaurangen får inte öppna igen förrän samtliga brister i hygenen har rättats till.

Ägaren till restaurangen har överklagat miljö- och hälsoskyddskontorets beslut att stänga restaurangen.