Kommunen får betala sanering av illegal tipp på annans mark

Vem ska betala när folk dumpar skrot i skogen? I Harrsjön fem mil väster om Strömsund finns en olaglig soptipp där gamla kylskåp, oljefat och annat skräp har slängts i en ravin vid en skogsbilväg. Nu har miljööverdomstolen sagt att det är Strömsunds kommun som ansvarar för att sanera.

Domen i miljööverdomstolen går inte att överklaga, men politikerna i Strömsund diskuterar nu hur man skulle kunna påverka regeringen till en lagändring.

Skogsbolaget SCA äger marken där den olagliga tippen uppstått, och Strömsunds kommun har alltså hela tiden hävdat att det är SCA:s ansvar att få bort skräpet. Men företaget menar att det är orimligt att som markägare behöva betala för att få bort sopor som man inte har med att göra.

Det var sommaren 2003 som en kommuninvånare anmälde tippen i skogen till miljökontoret, och sedan dess har SCA och Strömsunds kommun tvistat om saken. Miljödomstolen dömde SCA att städa upp, men företaget överklagade och miljööverdomstolen lägger alltså ansvaret på kommunen.

Mer om det här blir det i programmet Direkt i SR Jämtland, tisdag eftermiddag.