All reklam tillåten på Skånebussar

Skånetrafiken har inte rätt att förhindra att vissa företag eller organisationer köper reklamplats på deras bussar. Det slår länsrätten fast i en dom. (SR Kristianstad)