Rumäner i Halland för att lära av länets bönder

Lärare och elever från ett rumänskt lantbruksgymnasium är just nu i Halland för att lära sig effektivare metoder att bedriva jordbruk.
Samarbetet är en del av ett SIDA-finansierat projekt, som syftar till att utveckla och modernisera det rumänska jordbruket. Projektet intitierades av Bengt Svensson, från LRF i Halland, och han säger till P4 Radio Halland att Sveriges Bönder Halland spelat en viktig roll i biståndet till Rumänien. Vi har skänkt jordbruksmaskiner och även lärt ut den modell som gjort vårt jordbruk så starkt - att mejerier och lantbrukare måste samarbeta i kooperativa föreningar, berättar han. Från rumänsk sida anser man att samarbetet har betytt oerhört mycket för dem.