Irakier dominerar bland asylsökande

Hittills i år har drygt 21 000 personer sökt asyl i Sverige, av dessa är 35 procent, 7 394 personer irakier. Tillströmningen av irakiska flyktingar har också ökat under året, och av de 3 190 flyktingar som sökte asyl i Sverige under november var nära hälften irakier. 

Södertälje kommun är den kommun i landet som tillsammans med Botkyrka har flest asylsökande skrivna i kommunen, i förhållande till kommunens storlek.

Av de cirka 850 flyktingar i Södertälje som fått uppehållstillstånd och som i år börjat introduktionsprogrammet för flyktingar i kommunen, och bland annat läser på SFI, är 76 procent irakier.

Södertälje är också den kommun i landet med största andelen irakier bland sina asylsökande, 70 procent.

Det är på gott och ont berättar Nashwin Aziz, som läser svenska på SFI i Södertälje. 

– Många pratar arabiska i skolan och i kassan på affären och många flyktingar tittar inget på svensk teve och kan därför inte så mycket svenska, säger Nashwin Aziz, till Radio Stockholm.