Mp anmäler nedläggningsbeslut av Djurskyddsmyndigheten

På tisdagen fattade riksdagen beslutet att lägga ner Djurskyddsmyndigheten i Skara från och med den 1 juli nästa år. Djurskyddsfrågorna inordnas i stället i Jordbruksverket.
Samtidigt anmälde miljöpartiet beredningen av beslutet till konstitutionsutskottet

Miljöpartiet är framför allt kritiskt mot att miljö- och jordbruksutskottet inte hunnit ta del av den analys som gjorts av vad som skulle hända med de frågor som Djurskyddsmyndigheten nu hanterar.

Genom riksdagsledamoten Helena Leander kritiseras också förfarandet att föreslå nedläggning utan något mera utförligt beslutsunderlag.