Fler kristdemokrater

Kristdemokraterna i Örebro län har under det senaste året dubblat sitt medlemsantal jämfört med 2005. - Det här visar ett fortsatt politiskt intrsse i länet och att de kristdemokratiska idéerna fått större genomslag, det säger Sven Gunnar Persson som är riksdagsledamot från Kumla i ett pressmeddelande.

Antalet nya medlemmar hittills under 2006 var 78 stycken medan det 2005 bara kom 40 nya.