Antalet obehöriga elever ökar

Kristianstads kommun ligger över riksgenomsnittet i antal elever som saknar behörighet till gymnasiet.
Ökningen av andelen elever som går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet verkar ha avstannat. Det visar Skolverkets preliminära betygsstatistik från i våras. Man har till och med sett en liten förbättring även om statistiken inte är säkerställd än. I Kristianstad kommun har man istället sett en ökning av antalet elever som inte får behörighet till gymnasiet. Därför har underkända elever erbjudits läsa sommarkurser för att kunna börja gymnasiet till hösten. Det är kurser i matematik, svenska och engelska som erbjuds.