Förlikning efter kränkande uttalande om homosexuella

Efter att tre studenter på Lärarhögskolan anmält en lärare för att ha uttalat sig kränkande om homosexuella, har Lärarhögskolan och HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, nu kommit till en förlikning.

Enligt eleverna har läraren i början av förra året bland annat sagt att det är äckligt med bögar och att det inte är normalt att vara homosexuell och att det inte är något man föds till.

Lärarhögskolan beklagar nu det som hänt och de tre eleverna får vardera 30 000 kronor.

Läraren är kvar i tjänst och det ska hållas ett möte med lärarna för att se till att det inte upprepas.