Kirunabo överklagar fängelsedom

En 33-årig Kirunabo överklagar sin fängelsedom för dråpförsök till Högsta domstolen. Mannen försökte i november 2005 beröva en man livet genom att hugga honom i huvudet med en kniv på en fest. Hovrätten lindrade tingsrätten straff på två och ett halvt års fängelse till ett och ett halvt år.