Besparingar hotar pappersbruk

Finska M-real, med fabrik i Silverdalen, förbereder kraftiga besparingsåtgärder på grund av minskad efterfrågan på papper och pappersmassa. Fabrikerna i Sverige, före detta Modo Papers fabriker, finns i Husum, Wifsta och i Silverdalen i norra Kalmar län. Vid pappersbruket i Silverdalen finns drygt 200 anställda.
Bedömningen är att personalminskningarna i Sverige i första hand kan ske på den administrativa sidan. På produktionssidan är personalstyrkan redan hårt bantad.