Döda och skadade träd ska bäras bort

SKÅNE. Skogsstyrelsen vill ta krafttag mot granbarkborren. Sedan stormen Gudrun har granbarkborrarna blivit allt fler och de ställer till stora problem. I handlingsplanen som skogsstyrelsen tagit fram kan man läsa att skogsstyrelsen ska informera mer om den så kallade sök-och-plock metoden som. En metod som går ut på att man bär bort barkborreskadade träd från skogen.

Granbarkborren är en fyra millimeter lång skalbagge som angriper och dödar friska granar och det kostar otroligt mycket pengar för skogsägarna.

Det nuvarande bekämpningsområdet av insekten bör enligt handlingsplanen utökas till att gälla nästan hela Götaland och under våren ska Skogsstyrelsen göra en övergripande flygkartläggning för att se hur utbredda barkborreskadorna är. En åtgärdspunkt är också att man ska informera om olika fällor och fångstmetoder av barkborren.

De här satsningarna på information till skogsägarna ska kosta 26 miljoner kronor per år.