Planer på filmstad i Visby går vidare

Byggnadsnämnden har beslutat att gå vidare med planerna på att bygga biograf- och teatersalong på fastigheten intill polishuset på Öster i Visby där posten tidigare låg.
Svenska Bio som driver både Röda Kvarn och Hansabion i Visby planerar att stänga båda biograferna och öppna en Filmstad på Östercentrum. Förutom bio och teatersalong, planeras för hotell, restaurang och bostäder i byggnaden. Byggplanerna innebär att huset till viss del kanske rivs och sedan byggs upp igen. Byggnadsnämnden är beredd att gå vidare med förslaget från fastighetsägaren. Den enda tveksamheten är att bostäderna hamnar nära bensinstationen i kvarteret intill.