Samordningspengar till ön

Länsstyrelsen föreslås få en miljon kronor för att se till att en samordning mellan godsföretagen kan göras. Avsikten är att transporterna bör kunna bli billigare än med nuvarande system för Gotlandstrafiken. Björg Nordenankar på Länsstyrelsen tror att utredningen skall vara klar inom ett år.