Kommundelning i Huddinge åter aktuellt

Frågan om kommundelning i Huddinge tar ny fart. Kommunstyrelsen har beslutat att det ska utredas om de boende i Skogås/Trångsund ska få bilda egen kommun. Våren 2008 ska det sedan hållas en rådgivande folkomröstning i frågan.

För snart åtta år sen röstade Huddingeborna om en delning av kommunen.

Två tredjedelar av de boende i Skogås/ Trångsund röstade då ja till delning. Men i kommunen som helhet blev det ingen majoritet och det blev ingen delning.

Men den här gången ska bara de boende i Skogås/ Trångsund få rösta.