Slutforskat vid Stenstugo

Den ekologiska odlingen vid Stenstugo försöksstation i Endre har lagts ner.I tre år har EU-pengar finansierat försöksodlingarna av bland annat glutenfria grödor och bär och frukt, men nu blir det inga fler bidrag vare sig från EU eller kommunen. Cirka 20% av försöksverksamheten berörs av nedläggningen vid Stenstugo som drivs av Hushållningssällskapet och SLU.