Skolans krav får många att må dåligt

Unga tjejer, framför allt i gymnasieåldern, mår allt sämre psykiskt, det visar landstinget Sörmlands undersökning Liv-Hälsa Ung 2006. Allt fler känner sig stressade och nedstämda, och har ofta huvudvärk. Enligt Martin Ward, planeringssekreterare på landstingets folkhälsoenhet, så är det ofta skolan som både stressar eleverna och skolan som blir lidande av att eleverna är stressade

- Man kan ju se tendenser, i synerlighet på gymnasieskola, på ett ökat egenansvar. Man har individuella arbetsplaner och det är mycket inlämningsuppgifter. Det kräver ett stort eget ansvar. Konsekvensen är att skolarbetet drabbas, säger Martin Ward.

Det är framför allt tjejerna som känner sig stressade, nedstämda och ofta har huvudvärk, men varför det är så har undersökningen inga svar på.

De äldre tjejerna i undersökningen, i andra årskursen i gymnasiet är de som mår sämst, över 60 procent av dem säger att de ofta eller alltid är stressade, det är närmare tre gånge så vanligt som hos killarna. Många uppger att de mått psykiskt dåligt under minst två veckor det senaste året.

Men trots att många framför allt unga tjejer mår dåligt så är det inte så många som söker hjälp hos kurator eller psykolog. Enligt undersökningen är det vanligast att man söker stöd i familjen eller hos någon kompis. Det är också vanligt att den som mår dåligt pratar med sin klasslärare, och här kan det behövas mer utbildning, menar Martin Ward.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se