Försämrad ålderspension för handikappade

Idag tar riksdagen beslut om att ändra grunderna för hur ålderspensionen beräknas för den som är förtidspensionerad, alltså uppbär sjuk eller aktivitetsersättning. Från att tidigare ha beräknats på 93 procent av inkomsten sänks den till 80 procent. En sänkning som enligt socialdemokraterna kan innebära över en tusenlapp i månaden framöver för en idag ung, funktionshindrad person.

Leif Eriksson är ombudsman för synskadades riksförbund i Örebro län och själv blind.