Mångmiljonsatsning på punktligare tåg

Regeringen har beslutat att ge Banverket 150 miljoner kronor för att förbättra järnvägstrafiken i Stockholm och Mälardalen. Pengarna ska gå till åtgärder som gemensamt arbetats fram av Banverket, SJ och SL. Syftet är framförallt att öka punktligheten.

SJ genomför också en massiv rekrytering av lokförare och ombordpersonal.  Dessutom ska dubbeldäckartågen gå igenom ett tekniskt åtgärdsprogram.